Warning: Creating default object from empty value in /home/tbaxtzhv/public_html/blog_tanev/wp-content/themes/inspire/functions/admin-hooks.php on line 160
W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Бюджетиране, Безработица, Дефлация, Дълг, БВП и Борси

Безработица и БВП

Безработица и БВП

Септември и Октомври са месеците, са основно белязани от компаниите, като време за планиране на бюджета за следващата година.  Той е изключително важен за очертаването на стратегическите насоки на всяка една компания – инвестиции и персонал. Инвестициите са свързани с подмяната на остарели машини или закупуването на нови за допълнителен капацитет,  а политиките към персонала са свързани с числеността, обученията и разходите за заплати.

Собствениците, които одобряват изготвения бюджет от ръкодството  обикновено го сравняват с предходните години, като се опитват да изискват подобряване на резултатите с всяка изминала година. Нормално е коефициентите за ретабилност и ефективност да бъдат сравнявани с най-силните години – 2006 и 2007.

За да бъде по-лесно, на следващата картинка, ще видите опростен вариант на отчет на доходите (отчет за приходи и разходи – ОПР):

Отчет за Доходи

Отчет за Доходи

Нека допуснем, че тези цифри и съотношения биха били близки до реалността в производствено предприятие с 10 млн. лева оборот през 2007 г. Представени са няколко сценария при спад на приходите съответно с 10, 15 и 20%. Единствено разходите за материали са вързани (променливи) с приходите в краткосрочен план. Останалите разходи в случая са константни. Нужно е да се знае, че всяко предприятие и отрасъл са силно различни и съответно пропорциите на разходите биха били различни. В предприятия с висока автоматизация на процесите (характерно за развитите страни), процентът на разходите за амортизации ще бъде по-висок. В предприятия в шивашката промишленост например, делът на разходите за персонал ще бъдат доста по-големи.

При разглеждане на отчетите, собствениците ще търсят възможнсти за подобряване на възвръщаемостта на продажбите на нива близки до 2007 г. При положение, че амортизациите са с фиксиран характер в краткосрочен план, това, което остава като възможност са останалите две пера – разходи за персонал и всичко останало. Обикновено „другите“(всичко останало), колкото и да бъдат съкръщавани, те едва ли ще задоволят собствениците. Единственото, което остава са разходите за персонал (численост, заплащане, социални програми и обучения).

При съкращаване на неизползваем човешки капацитет, това ще е свързано с транфер на дохода от съкратените работници към собствениците. В текущата дефлационна среда и в неприятната дефлационна спирала описана в статиите – Инфлация или Дефлация Част 1 и Част2, съкръщаването на персонал ще допринесе до още по-висок спад в икономиката. Това е следствие от склонността към спестяване/консумиране (propensity to save/consume) на хората с различни доходи. Хората с по-ниски доходи консумират много по-голяма част от дохода си, от хората с високи доходи.  Когато се намали консумацията, тя ще се отрази върху компаниите с още по-малко поръчки.

Според изчисления на ФЕД, безработицата ще остане константна величина, когато растежа на БВП на САЩ  е 2,5%. Цитат от Ройтерс от 27/07/2009:

Bernanke takes his message to the heartland

Bernanke’s core message was similar to that he delivered last week in congressional testimony: that the recession should end soon, but that considerable risks remain – especially relating to the labor market.

It takes GDP growth of about 2.5 percent to keep the jobless rate constant, Bernanke noted. But the Fed expects growth of only about 1 percent in the last six months of the year.

 

При положение, че ФЕД очакват растеж от само 1%, то безработицата също ще се увеличи, а това би означаволо нови проблемни креди и имоти на пазара (от банките), както и още по-голямо свиване на консумацията.  Допълнително натоварване върху длъжниците представлява дефлацията, тъй като дори и безработицата да се задържи константна, дългът ще поскъпва при спад на доходите.

Поради огромният капацитет в предприятията предизвикан от търсенето на потребителите финансирани постоянон с ново кредитиране, живеещи много над възможностите си в последните години, е много вероятно този капацитет да не бъде запълнен в близкото десетилитие, а с това и резултатите на компаниите. Като добавим и това, че резултатите на компаниите непосредствено преди пукането на балона на борсата са били най-високи, то едва ли борсите сега трябва да са на това ниво.

Дали на това мнение са борсовите спекуланти при положение, че Dow Jones е с 50+% отгоре, спрямо дъното си от месец март?

No comments yet.

Leave a Reply