Warning: Creating default object from empty value in /home/tbaxtzhv/public_html/blog_tanev/wp-content/themes/inspire/functions/admin-hooks.php on line 160
W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Производителност на труда в България

Производителност на труда

Производителност на труда

Един от основните упреци към България винаги е бил ниската производителност на труда. В една не малка част от тези твърдения има леко объркване. Класическият метод за измерване и сравняване на производителността на труда в една икономика е добавената стойност. Това най-лесно може да се определи, като разликата между стойността на продукта/услугата преди и след намесата на човешкия труд в България.

От последното изречение, прави впечатление стойностния фактор. Следствие на това, до голяма степен производителността на труда се дължи на цената на продукта/услугата, на която собственикът на предприятието, ще ги продаде. След като България се ползва често за аутсорсинг е нормално цената, на която се продава продукта/услугата да бъде ниска, тъй като първо преминава през компанията, която е възложител на задачата.

От тук следва и, че стойностния метод за изчисление на производителността е неефективен. Мислите ли, че един стругар в България и един стругар в Германия при еднакви условия ще се различават силно по производителност в натурални единици (бройки)? Ясно е, че разликите в уменията и знанията на работниците имат значение, но с развитието на технологиите намалява. Работодателят има много по-голямо значение, тъй като той създава условията за труд. Когато работните условия включват най-новите и иновативни технологии и методи, то и производителността на труда в натурални единици ще е висока.

Основната ми теза от тази публикация е, че България може да бъде конкурентоспособна при сравняването на работната сила в производителност в натурални единици, като с това може да развива производствената си дейност чрез външно и вътрешно финансиране. Колкото до липсата на човешки капитал за развойна и научна дейност, както и за персонал със силно специализирани компетенции, това е наистина така, но те обикновено се развиват, когато има съществуща база.

В следващи публикации, ще се опитам да включа факторите, които са от значине за чуждестранните инвеститори в производствени дейности, както и защо съм оптимист за бъдещето на България.

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply