Warning: Creating default object from empty value in /home/tbaxtzhv/public_html/blog_tanev/wp-content/themes/inspire/functions/admin-hooks.php on line 160
W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Ролята на държавата в чуждестранните инвестиции – риск и възвращаемост

Риск и възвращаемост

Риск и възвращаемост

Текущата публикация е свързана с оптимистичните ми нагласи относно бъдещето развитие на нашата мила родина. В статията ми – Производителност на труда в България разгледах най-общо фактора производителност в нашата икономика и как основните упреци са безпочвени. В последните изказвания на нашия финансов министър – Симеон Дянков, забелях как няколко пъти намекна, че рисковата премия за кредитирането на България е спаднала от 7% на 1.85%.

Това представлява най-общо процентът, който се добавя при отпускането на финансиране към държавни и частни компании в България. Подобен процент се използва и при определянето на изискваната възвращаемост от инвестиция в България. Както всеки предприемач, така чужденците определят изисквана възвращаемост спрямо риска, който съществува.

От какво зависи рискът да инвестираш в една държава спрямо друга?

1.Политически риск – вероятност за политически сътресения и нестабилност. Оценяват се предпоставките за интервенции на правителствата в частния сектор. Крайни допускания – национализация.

2. Правна система и сигурност – колкото по-ефективна и успешна е правната система и сигурността в страната, толкова по-нисък е риска. Ако един инвеститор се страхува за активите, в които ще инвестира, той непременно ще иска да „избие“ по-бързо направените капиталовложения.

3. Етническа стабилност – при висока етническа нестабилност се повишават възможностите за граждански неподчинения и дори войни. Това определено ще се отрази върху икономическата конюнктура, както и в риска за опазването на активите.

4. Валутен риск – възможностите за резки обезценки на местната валута. Може да бъде разглеждана и в положителна и в отрицателна гледна точка, в зависимост от това за къде е предназначен продукта. При експортно ориентиран продукт, обезценката на валутата, ще обезцени разходите за заплати.

5. Всички ние (хората) – не случайно написах публикацията – Държавата, това сме ние...Когато някой чуждестранен бизнесмен пристигне в България и още на летището се опитат да го излъжат шофьорите на таксита. Нормално е този човек, да не остане с особено приятни чувства. Когато някой местен се подиграва с чужденец по каквато и да е причина, той също не би си тръгнал с добри чувства. Тези двамата, когато бъдат запитани в различни анкетни проучвания и бизнес срещи, какви са условията за инвестиции в България, едва ли ще забравят неприятните чувства от местното население. Не случайно има приказка – Каквато държавата, такива и хората, както и обратното.

Спада в рисковата премия за кредитирането, спомената в началото се дължи, от една страна на хората, които излязоха и гласуваха срещу правителство на Сергей Станишев, както и от намеренията на новото правителство да създаде по-благоприятни и демократични условия на живот, които да намалят риска в първите 2 категории. Когато очакванията, се превърнат в реално изпълнение, ние ще получим допълнително доверие и съответно спад в изискваната възвращаемост/премия.

Чуждестранните инвеститори се интересуват от няколко неща:

  • вътрешен пазар на продукта цел на инвестицията
  • външен пазар на продукта
  • наличие на нужен човешки ресурс
  • очаквана възвращаемост
  • риск

1. Първите два фактора са трудно контролируеми от нас.
2. Наличие на свободен човешки капацитет съществува, тъй като секторите, които се развиваха на гърба на кредитирането и обричаха България на много сериозни проблеми в бъдеще, се свиха силно след кризата.
3. Очакваната възвращаемост/печелившост на проекта са свързани с евтината работна ръка, което е плюс в привличането на инвестиции.
4. Рискът е нещо, което е контролируемо от държавата, която както вече обсъдихме – това сме ние. Ние трябва да изискване и да се борим за по-добра правна система и за добро отношение към всички чужденци. Само тогава, проект със сравнителна ниска възвращаемост, ще бъде приет за изпълнение/инвестиране. В противен случай, с високата рискова премия ще бъде отхвърлен.

Много хора, могат да кажат, че чужденците по този начин, ще печелят на гърба ни чрез евтината работна. Донякъде са прави, но чужденците ще ни дадат ноу-хау и информация, а тя е най-ценния ресурс в съвремието ни. Това ще даде възможност да се развиваме и да повишаваме своята добавена стойност, като с това и доходите. „Внесеното ноу-хау“ би дало възможност на местни предприемачи с обучени кадри в чужди компании, да направят конкурентна инвестиция. Това се случва в развиващите се и произвеждащи икономики  – Китай, Индия, Кореа и т.н. Защо да не случва и тук?!

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply