Warning: Creating default object from empty value in /home/tbaxtzhv/public_html/blog_tanev/wp-content/themes/inspire/functions/admin-hooks.php on line 160
W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Високите лихви, банките и доверието в България

Лихвени нива

Последно време все повече се натъквам на желание от хора да коментират различни решения на правителството, като явно познанията им по функционирането на една свободна пазарна икономика са минимални. Последен писък на модата в това отношение са коментарите на известни и недотам известни личности относно контрола на лихвите от страна на правителството.

Разберете, правителствата осъществяват контрол върху лихвите, което е големия проблем, чрез централните банки. Нужно е да се разбере, че кризата не е проблем само на частните банки, а до голяма степен пада върху плещите на централните банки в развитите страни. Оказа се, че те не могат да надхитрят свободната пазарна икономика с антицикличните си политики. Това е и причината все повече да се говори за нова глобална монетарна система.

Нека направим един анализ на всяка една частна банка:

  1. Всяка частно стопанско сдружение създадено с цел печалба се стреми да постига своите цели в това отношение;
  2. Банките извършват и социална дейност, но това прави и всяка друга компания задоволяваща потребности на крайния потребител;
  3. Банките имат няколко основни неща с, които се съобразяват при изчисляването на предлаганите лихвени нива:
  • макроикономическо състояние и бъдещи перспективи – перспективите пред бъдещето развитие на икономиката са все още неясни и са силно свързани с политиката на текущото управление.;
  • политическа стабилност – един от основните упреци на всички икономисти в България са хаотичните изявления и непоследователността на правителството в много аспекти засягащи бъдещето развитие на икономическата, като цяло. Лично аз оценям положително управлението в някои аспекти и съм оптимист за бъдещето развитие, но ако се представи ясна сратегия на България, която стриктно да се следва, съм сигурен, че и чуждите инвеститори и институции ще я оценят. Това ще доведе до спад на рисковата премия, която те изискват за инвестиции в България;
  • търсене на кредити – търсенето на кредити е минимално;
  • наличие на лоши кредити и други активи в баланса – очакването за отписване на или негативната преоценка на активи влошава финансовите резултати на всяка компания;
  • наличие на подходящи кредитоискатели – банките трябва да имат увереност, че кредитоискателите ще си плащат задълженията, тъй като в противен случай, банката ще се сдобие с още един актив за преоценка или отписване ;
  • конкуренция – броя на банките в  България е достатъчен, че да не дава възможност банките изкуствено да задържат неблагоприятни кредитни нива, тъй като ще загубят пазарен дял и съответно ще намалят печалбата.

Когато централните банки по целия свят масово изповядваха политика на евтини пари с ниски лихвени нива при съществен растеж на глобалната световна икономика, никой не взе мерки те да бъдат увеличени и да се спре явното прегряване на икономиката, което доведе до балоните по целия свят. Много е важно да се уточни, че не спирането на кредитирането е спукало балоните, а раздаването на кредити преди това е довело до развитието им.

Когато в периода 2004-2008 г., България бележеше растеж, както и целия останал свят, банките предлагаха изключително апетитни условия, които не бяха виждани от десетки години. Те бяха следствие от евтин ресурс, перспективи за бъдещо развитие, макроикономическа стабилност и конкуренция. В текущото състояние лихвите се вдигат, тъй като макроикономическата състояние все още не е стабилно, перспективите са неясни, ресурса поскъпва от вън, а увереността в бъдещета платежоспособност на кредитоискателите е ниска. Поради тази причина, разликата между стойността на ресурса и предлаганите лихви се увеличава, за да покрие по-високия риск от бъдеща неплатежоспособност на кредитоискателя и съответно повече лоши кредити и активи.

Смисълът на тази статия е, че желанието на определени хора да политизират вижданията си за контрол върху банковата система е изключително вредно и само ще увеличи лихвите още повече, тъй като ще направи България още по-хаотична и съответно рискова. Всякакви подобни исказвания, както у нас, така и по целия свят е с една основна цел – избирателят да чуе това, което иска. Промяна в световната монетарна система може и да се случи, но това няма да стане с контрол на лихвените нива.

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply